Welcome to SERMAT CO., LTD.

ยินดีต้อนรับ สร้างแรงบันดาลใจ
ด้วยผลงานของเรา

Specification
Typical Geometry
Typical Application

สินค้าของเรา : โครงสเปซเฟรม


สร้างบรรยากาศที่ดีด้วยสถาปัตยกรรมและโครงสร้างที่เหมาะสมโดยระบโครงสเปซเฟรม Sermat

  ชื่อเสียงของ Sermat ในการเป็นผู้ริเริ่มด้านโครงสเปซเฟรมคุณภาพซึ่งมีพื้นฐานมาจาก มาตรฐานสูงสุดในการออกแบบการประกอบและติดตั้งระบบโครงสเปซเฟรม Sermat เป็นนวัตกรรมการออกแบบจากโครงสร้างยึดตัวอาคารที่มีความเรียบง่ายและประณีต ทำให้มีน้ำหนักเบา เป็นทางเลือกของอาคารที่ต้องการความสวยงามทันสมัย และโครงสร้างที่สามารถโค้งงอ ปรับรูปแบบให้เข้ากับสถานที่ติดตั้งได้ รองรับรูปแบบหลังคาดาดฟ้าที่เป็นเหล็กและโครงสกายไลท์ ระบบสเปซเฟรมเป็นต้นแบบสำหรับโครงสร้างหลายขั้นที่ซับซ้อน การออกแบบหลังคาอุโมงค์ หรือทางเดินที่มีทั้งสุนทรียภาพความงามและความแข็งแรงรวมอยู่ด้วยกัน
 
  ตลอดจนการใช้โปรแกรมเฉพาะในการวางโครงสร้างตามข้อจำกัดพื้นฐานของโครงสเปซเฟรม เราจำแนกโครงสร้างที่ต่างกัน 3 ขนาดของระบบโครงสเปซเฟรม Sermat ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ล่าสุด โครงสร้างที่เชื่อมต่อกัน สามารถตอบสนองการรองรับและเป็นประโยชน์ต่อการคำนวณหาทิศทางสำหรับการรับน้ำหนักในทุกรูปแบบ
 
  การรวมกันของรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูด คุณภาพทางวิศวกรรมที่สูงและมูลค่าของความมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นผลิตภัณฑที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานวิศวกรรมและสถาปัตย์ต่างๆ ที่มีวิสัยทัศน์ด้านรูปแบบ เราเชื่อว่าข้อจำกัดของระบบโครงสเปซเฟรม Sermat ที่คุณพบจะมีแค่ในความคิดเท่านั้น
 
  ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เป็นไปตามรูปแบบหรือแนวคิดที่เหมาะสมถูกต้อง เพราะเราจะคอยให้คำแนะนำปรึกษาอยู่เสมอ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางรูปแบบ เพียงแค่โทรหาหรือส่ง email ถึงเรา เราจะเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับท่าน

online brochure